Algemene Ledenvergadering 2020

De geplande ledenvergadering van dit voorjaar zal door de actuele situatie rondom Corona helaas niet door kunnen gaan. Deze zal daarom verplaatst worden naar medio oktober 2020.