Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 25 oktober 2021 organiseert Dorpsbelangen Swifterbant haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de HoeksteenInloop 19.45, aanvang vergadering 20.00 uur.
De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering Versie 2
– Notulen ALV gehouden 19-10-2020
– Jaarverslag 2020
– Verklaring financiële aangelegenheden van de Klokbeker