Bestuur Dorpsbelangen compleet!

Na een periode waarin het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant niet compleet was, hebben zich naar aanleiding van de oproep in de afgelopen leden vergadering en door middel van publicaties in de media 4 nieuwe kandidaten gemeld.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is dan ook erg blij om te melden dat wanneer de ledenvergadering de voordracht van deze kandidaten goedkeurt er weer een compleet bestuur is van 7 personen.

Het bestuur zal dan bestaan uit de 3 al gekozen leden:
Petra Indrisie – Trudy Scheepers – Sandra Nobel.
En de 4 kandidaat leden:
Aleida Egberts – Sandra Cryns – Inge Schaft – Co Hermans

De doelstelling van het nieuwe bestuur is:
Opkomen voor de belangen van alle inwoners van Swifterbant!
Zij hopen dit te doen in een goede harmonie met de Gemeente Dronten en andere instellingen.

Tevens willen wij de aftredende leden Douwe Kuperus en Ger Snel heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet en doorzettingsvermogen om toch in de afgelopen moeilijke periode de belangen van de inwoners van Swifterbant op allerlei terreinen te behartigen.
Om alle benoemingen zo snel mogelijk te realiseren schrijft het bestuur een extra leden vergadering uit:

Datum: 9 oktober

Locatie: Kerkcentrum De Hoeksteen – Poort 19- Swifterbant

Aanvang: 20.00
Inloop vanaf 19.30

Alle leden zijn van harte uitgenodigd.