Bezoek van de gemeente Dronten aan de bewoners van De Spelwijk

Om 13.00 verzamelde de bewoners zich in De Steiger.

Wethouder Peter van Bergen heette iedereen welkom en legde in het kort uit waarom de gemeente dit bezoek georganiseerd heeft en wat de bedoeling is van deze ontmoeting.
Alle betrokken instanties werden voorgesteld door de gemeente mede werkster Mirjan Spruijt. Zij heeft deze middag georganiseerd en vertelde wat haar functie is bij de gemeente nl.: voorbereidend beleidsmedewerker gebiedsgerichtwerken bij de gemeente Dronten

Na het genoot van een kopje koffie ging de groep op pad in de buurt.

Spelwijk

Allereerst vertelde Edwin  de Ruigh van de Politie Dronten wat de politie kan betekenen voor de bewoners. Een van zijn adviezen is bel altijd 112 als je iets ziet waarvan je denkt, dit klopt niet.  Wat doet die persoon of auto hier?

Ook vertelde hij dat bij onvrede over buurtzaken, zoals overlast, meldt dit bij de wijkagent Gerrit de Ruiter (afwezig wegens ziekte) voordat de zaken uit de hand gaan lopen en er een emotionele situatie ontstaat, welke altijd een stuk moeilijker is  om op te lossen.

Hierna kwam Dick van de Graaf aan het woord terwijl de wandeling verder ging door de wijk. Dick van de Graaf is verantwoordelijk voor het groen beheer van de gemeente. Hij vertelde hoe dit georganiseerd is door de gemeente en met welke bedrijven dit wordt uitgevoerd. 
Maar ook was zijn verzoek om samen met de buurt de groen voorzieningen in stand te houden of te verfraaien.

Hij gaf 2 voorbeelden.
 Voorbeeld 1:  Zoals in de afgelopen herfstperiode was er erg veel afvalblad op straat. Om dit allemaal in je eigen GFT bak te storten is geen optie, maar je kunt een bladeren korf voor in de wijk/straat aanvragen. Deze wordt dan regelmatig geleegd. 
Voorbeeld 2: Een perk met bomen, die vol staat met brandnetels, meldt dit zodat deze worden verwijderd. Maar je kunt ook voorstellen om er een bloemen perk aan te leggen, maar die moet dan wel door de buurt bewoners  zelf worden onderhouden.

Mirjan Spruijt vertelde ook dat elke buurt per jaar € 500,– subsidie kan aanvragen om gezamenlijke buurt activiteiten te organiseren.  Bijvoorbeeld met de buurt bloembakken maken, om de lantarenpalen te verfraaien. Op de site van de gemeente staat hoe je dit aan kunt vragen. 

De wandeling ging verder en men kwam aan bij de grens tussen de woonwijk Spelwijk en het industrieterrein Spelwijk.
Uiteraard werd de wethouder gevraagd naar een oplossing van het sloop probleem van de oude panden met asbest. De wethouder beloofde er nogmaals naar dit probleem te gaan kijken en of er in de sloopvergunning een mogelijkheid zit om de sloop te bespoedigen.

Maar het mooie nieuws kwam van Henk Kos van de woningbouw vereniging OFW. Hij vertelde dat de huizen in de wijk gerenoveerd zullen worden in 2018, precieze aanvang is nog niet bekend. Maar dit bericht werd uiteraard met grote instemming ontvangen. 
Wat er precies wordt vervangen en opgeknapt zal nader worden bekend gemaakt door OFW.

Aangekomen bij een stukje open terrein tussen de Kruisboog en Voetboog werden de mensen verrast met een prachtig buurt initiatief. Hier willen de dames Bianca Bron en Iris Deckers een fruittuin realiseren.  Graag roepen zij de hulp in van buurtbewoners maar ook van alle overige dorpsbewoners. Wie hier meer weten van dit plan, neem dan contact op met de dames via : [email protected].

Als laatste kwam aan het woord Marion Driesman van de Meerpaal. Zij wilde graag alle bewoners van Swifterbant actief met elkaar in contact brengen.

Spelwijk

Voor het organiseren van diverse activiteiten: jeugd spelen, sociale contacten met ouderen, hobby’s etc. etc. Dit is nu al mogelijk maar dit is digitaal. maar veel ouderen hebben geen computer. Daarom is het goed dat er een centraal meldpunt komt, waar mensen aan kunnen geven wat ze nodig hebben of wat ze aan kunnen bieden.

Er is iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 een inloopspreekuur in De Steiger.

Dit wijknetwerk bestaat uit MDF maatschappelijk werk,  OFW, Meerpaal Welzijn, de wijkagent, wijkverpleegkundige van Coloriet en consulenten van de Gemeente Dronten.

De middag werd afgesloten met koffie/thee en koek. 
Mirjan Spruijt had mooie kaarten, waar mensen hun tips of ideeën op konden schrijven.
Dorpsbelangen Swifterbant vond dit een super goed initiatief. 
De aanwezige bewoners stelden deze wandeling op prijs.

Het Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant