Dorpsbelangen Swifterbant geeft strijd tegen windmolens nog niet op

In de week van 19 november hield Dorpsbelangen Swifterbant een enquête onder de inwoners van Swifterbant om hun mening te peilen ten aanzien van het wel of niet aantekenen van beroep tegen windmolens nabij Swifterbant.

In mei van dit jaar verzamelde Dorpsbelangen al krap 800 handtekeningen in een petitie tegen windmolens in het dorp. Het onderwerp is tevens toen besproken in de ledenvergadering.

De molens zijn onderdeel van Windplan Blauw, een initiatief van SwifterWint en de Nuon om de huidige windmolens in het buitengebied van Swifterbant te saneren en te vervangen door nieuwe molens, met als doel met minder molens meer capaciteit te behalen om groene energie op te wekken.

Inmiddels heeft Windplan Blauw haar plannen om vijf molens in het bos en tegen de rand van de bebouwde kom van Swifterbant te plaatsen, gewijzigd. De molens worden naar eigen zeggen 80 meter verplaatst en komen daardoor niet meer in het bos en tegen de rand van de bebouwde kom aan.

Om de effecten van deze nieuwe molenlocaties op het dorp te achterhalen en om de vraag te beantwoorden of en in welke mate inwoners van het dorp nog overlast van deze molens zouden kunnen ervaren, heeft Dorpsbelangen Swifterbant de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen deze locaties en zodoende een aanvulling op de huidige Milieu Effect Rapportage (MER) aan te vragen. Deze aanvulling zou antwoord moeten geven op de vraag welke effecten de molens op de bebouwde kom van Swifterbant hebben.

Omdat Dorpsbelangen Swifterbant een belangenvereniging is die de belangen van de inwoners van Swifterbant behartigt, heeft het bestuur opnieuw de mening van de Swifterbanters gevraagd.

Uit de enquête, waar ruim 300 inwoners op gereageerd hebben, blijkt dat een kleine meerderheid van 56% achter het initiatief staat om een aanvulling op de MER aan te vragen.

Dit is voor het bestuur voldoende om beroep in te dienen met als doel het aanvragen van een aanvulling op de MER.

Het bestuur benadrukt dat de vereniging niet tegen windmolens is, maar alleen duidelijk wil krijgen wat de effecten op het dorp zullen zijn. Met de enquête hebben inwoners de ruimte gekregen om hierover hun mening te delen. Het bestuur is blij met de respons en blijft de inwoners informeren over het verdere verloop van de procedure.