Dorpsbelangen Swifterbant in gesprek met de gemeente Dronten en Windplanblauw

Het windmolendossier loopt al vele jaren, maar staat de laatste jaren prominent op de agenda van Dorpsbelangen Swifterbant. Donderdag avond 6 juni is het bestuur daarom wederom in gesprek gegaan met de gemeente Dronten en Windplanblauw.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant hecht er grote waarde aan om te benadrukken dat zij voorstander is van een alternatieve energiebron, waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen kan worden. Tegelijkertijd vindt het bestuur van de belangenvereniging, net als de meerderheid van de inwoners van Swifterbant dat overlast van windmolens niet nodig zou moeten zijn, omdat er voldoende ruimte in onze polder is.

Daarom blijft het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant ook in gesprek met Windplanblauw en de gemeente Dronten, om zo samen te kunnen onderzoeken waar de mogelijkheden tot het terugdringen van de overlast liggen. De toezeggingen dat slagschaduw tot een minimum beperkt zal worden, door de molens stil te zetten als slagschaduw de huizen bereikt, en door het niet laten knipperen van rode lampjes zijn inmiddels een aantal van de bezwaren van Dorpsbelangen Swifterbant naar tevredenheid aangepakt. Wat rest zijn de vragen over geluidshinder, maar ook de vraag aan de gemeente Dronten en Windplanblauw of de bewoners van Swifterbant voldoende en goed geïnformeerd worden.

Deze twee restpunten zullen naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn opgepakt worden. De gemeente Dronten zal een informatiedag organiseren in Swifterbant waarop bewoners kunnen binnen lopen en al hun vragen kunnen stellen die er nog zijn. Daarnaast onderzoekt Windplanblauw wat de mogelijkheden zijn om een geluidssimulatie te houden, waarmee in beeld gebracht kan worden wat bewoners zullen ervaren in en om het huis.

Het beroep wat is aangetekend door Dorpsbelangen Swifterbant bij de Raad van Staten is er vooral op gericht op de vraag of er voldoende onderzocht is wat de mogelijke nadelige gevolgen zullen zijn van de windmolens op de nieuw geplande woonwijk ten zuiden van Swifterbant. Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is van mening dat de vitaliteit van het dorp in gevaar kan komen door de bouw van de windmolens zo dicht bij het dorp.  Swifterbant heeft groei nodig om gezond te blijven. Dit beroep zal op 2 juli behandeld worden bij de Raad van Staten.