Gemeenteraad scherpt bezwaren tegen windmolens Swifterbos verder aan

Verschillende gemeenteraadsleden benadrukten tijdens de vergadering van 28 juni jl. dat iedere inwoner bezwaar kan aantekenen tegen Windplan Blauw. Sommige raadsleden riepen de inwoners van Swifterbant zelfs nadrukkelijk op om een zienswijze in te dienen. Zelf scherpte de gemeenteraad haar bezwaren tegen de twee windmolens in het Swifterbos vanavond aan. De drie andere windturbines vlak bij het dorp liet de raad ongemoeid.
Om het volledige artikel in De Drontenaar te lezen klikt u hier.