Herplaatsing paaltjes “De Poort Swifterbant”

Vanaf 2019 verdwenen er steeds vaker paaltjes tussen rijbaan en stoep langs De Poort ter hoogte van De Hoeksteen te Swifterbant.

Deze paaltjes dienden voor de veiligheid van voetgangers zodat gemotoriseerd verkeer niet op de stoep kon parkeren. Deze paaltjes zijn ooit geplaatst met een uitneembare constructie welke toch enigszins kwetsbaar bleken te zijn.

Door regelmatig en goed contact met de verantwoordelijke ambtenaren van de Gemeente Dronten hebben wij herplaatsing van de paaltjes kunnen realiseren. Deze zijn nu vervangen door een vaste uitvoering welke de veiligheid van voetgangers zal waarborgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende openbare wegen, fiets- of voetpaden, verlichting etc. in Swifterbant kunt u een mail zenden naar [email protected]  Commissie Verkeer & Veiligheid t.n.v. Hans Stromberger