Jeugd Swifterbant wil ontmoetingsplek voor jongeren

Zaterdagavond 29 februari 2020 heeft de commissie jeugd een barbecue georganiseerd in de brandweerkazerne Swifterbant. Na de geslaagde pizza-sessie vanuit de gemeente hebben zij Burgemeester Geffen, wethouder Van Bergen en beleidsadviseur Martin Veldwijk  uitgenodigd voor een tegenbezoek.

De jongeren van Swifterbant zijn graag samen, zoeken elkaar op, zijn vrienden van elkaar, maar dit zijn niet degene die de afgelopen maanden vandalisme hebben gepleegd. 99,9% van de jeugd uit Swifterbant is van goede wil. En het is als vervelend ervaren dat het vandalisme verweten wordt aan alle jongeren van Swifterbant. De Commissie jeugd heeft zichzelf als doel gesteld om dit voor het voetlicht te brengen en wil daarnaast samen met de gemeente kijken of er mogelijkheden zijn om een eigen Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) te realiseren, ergens buiten het dorp waar de kans op overlast zo klein mogelijk is.

Samen met de burgemeester hebben ze onderzocht wat de mogelijkheden zijn, wat hiervoor nodig is en welke verwachtingen zij over en weer van elkaar hebben. Er is afgesproken dat de jongeren met een plan komen, deze toetsen bij de jeugd van Swifterbant en zorgen dat er draagvlak komt bij het dorp, de jeugd en andere belanghebbenden.

Het doel is om voor de zomervakantie van 2020 een JOP te realiseren op een nader te bepalen plaats die weinig overlast geeft voor de omgeving.