Meet & Greet – de lokale politiek – het debat

Kom 7 maart naar de bibliotheek van Swifterbant voor de Meet & Greet  met de politieke partijen PvdA, Groen Links, D66, CDA, VVD en SP.

U kunt zich laten informeren over de verschillende standpunten van de politieke partijen betreffende diverse punten die spelen in de gemeente Dronten en natuurlijk in ons dorp.

De avond start om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur.

Ook zal er een politiek debat worden gehouden.

De eerste ronde van dit debat begint om +/- 19.30 uur:
wij willen graag van de partijen weten hoe zij staan tegenover het levendig houden van het centrum en het behouden van de voorzieningen in het dorp en natuurlijk of zij misschien ook oplossingen hebben in hun partij programma.

De tweede ronde begint om +/- 20.00 uur en dan zouden wij graag van de politieke partijen horen hoe zij de problemen rond de verpaupering op het industrieterrein Spelwijk op zou willen lossen. Want ondanks de toezegging van de wethouder, dat er nu werkelijk wat aan gedaan wordt, liggen opruimwerkzaamheden al weer geruime tijd stil.

Komt allen en discussieer mee. De koffie staat klaar!

Namens Dorpsbelangen Swifterbant en Flevomeer Bibliotheek Swifterbant.