MFC Swifterbant: in maart gaat de eerste schop de grond in

– Persbericht –

– Dronten, 16 februari 2022 –

MFC Swifterbant: in maart gaat de eerste schop de grond in

Photo by Ben Eekhof, Photographer

v.l.n.r.: Henk Rozema (Divisiemanager Jorritsma Bouw), Noek Pouw (directeur bestuurder OFW) en wethouder Peter van Bergen.


Woensdag 16 februari werd de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 sociale huurappartementen officieel bekrachtigd. Hiervoor zetten wethouder Peter van Bergen, Divisiemanager Wonen Henk Rozema van Jorritsma Bouw en Noek Pouw, directeur bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) op locatie hun handtekening. “Op een goede samenwerking en een voorspoedige bouw van een bruisend MFC voor Swifterbant!”  

Op het bouwterrein gaan de voorbereidingen voor het MFC en de 30 sociale huurappartementen volop van start. Wethouder Peter van Bergen: “We zijn verheugd dat we in maart kunnen starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de grond. Dat betekent onder andere enkele bomen kappen en oud leidingwerk weghalen”  Hierna wordt richting de zomer het bouwterrein door Jorritsma Bouw verder gereedgemaakt en kan de fundering van het MFC gelegd worden. Henk Rozema van Jorritsma Bouw is trots op de samenwerking met OFW: ”Samen hetzelfde doel hebben, werkt verbindend.”

Een bruisend MFC
Het MFC komt nu ook meer in zicht bij de partijen die er deel van gaan uitmaken, zoals De Meerpaal, Bibliotheek en Coloriet. Wethouder Peter van Bergen: “Door de coronamaatregelen was het lang niet mogelijk om fysiek bijeen te komen met de toekomstige gebruikers van het MFC. Daar komt nu gelukkig verandering in. We organiseren in het voorjaar een bijeenkomst met alle gebruikers om samen een bruisend MFC te maken voor Swifterbant.”

Noek Pouw: “Wanneer het MFC haar deuren zal openen voor alle dorpsbewoners, is nog niet precies te zeggen. Bij een bouwproject spelen allerlei factoren, maar het dorp kan erop rekenen dat wij er alles aan doen dat het bouwproces voorspoedig verloopt. Het streven is dat het MFC er staat voor het einde van 2023. We houden alle betrokkenen nauw op de hoogte van de voortgang.”

Prachtig wonen
Ook wordt met de bouw ingespeeld op de wens voor 55-plus appartementen in het dorp. Er komen 30 sociale huurappartementen, waarvan 8 zorgappartementen voor Coloriet. “We zijn blij dat we Swifterbanters op deze manier de mogelijkheid bieden om in het dorp te kunnen blijven wonen”, aldus Noek Pouw.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen, moeten geïnteresseerden ingeschreven staan als woningzoekende bij OFW. Toewijzing van de appartementen vindt plaats op basis van inschrijfduur.

Photo’s by Ben Eekhof, Photographer