Persbericht samenwerkende universiteiten

Energie uit hondenpoep

Het is niet nieuw, want het is al langer bekend dat uit hondenpoep energie opgewekt kan worden. Al in 2012 zijn hier eerder proeven mee gestart. Samenwerkende universiteiten willen dit onderzoek uitbreiden en hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden, door nieuwe technieken.

Om deze onderzoeken te kunnen doen, zijn dit keer grotere hoeveelheden hondenpoep nodig. Hiervoor is de samenwerking aangegaan met een aantal dierenasiels, maar omdat de voeding van de dieren in asiel te veel overeen komt en daarmee het resultaat beïnvloed wordt, willen de universiteiten de uitwerpselen van in huishoudens wonende honden onderzoeken.

Swifterbant

Om dit project goed op te kunnen zetten, is er voor gekozen om inwoners in een aantal kleine kernen te vragen om de hulp. Swifterbant is een van deze kleine kernen. Met 6300 inwoners, relatief veel honden en de mogelijkheid om op een centraal punt een inzamelbak te plaatsen, hopen de onderzoekers dat een beperkte groep hondeneigenaren samen tot een hoge opbrengst komen.

Vergoeding

Om in korte tijd grote hoeveelheden uitwerpselen te kunnen verzamelen voor het onderzoek, is besloten om hondeneigenaren op te roepen om te helpen. Een minder fris klusje, ook al mag de hondenpoep gewoon in een plastic zakje ingeleverd worden. Daarom zijn de universiteiten bereid om een vergoeding te betalen voor de hulp. Voor iedere 250 gram gedoneerde hondenpoep ontvangen inwoners 50 cent.

Hoe werkt het

Vanaf deze week zal er een rolcontainer geplaatst worden naast de bibliotheek van Swifterbant. Hondeneigenaren kunnen hierin zakjes met  hondenpoep doneren. Als inwoners in aanmerking willen komen voor de vergoeding, dan moet er een tweede zakje, om het eerste zakje gedaan worden. In dit tweede zakje doet u een briefje met uw naam en email adres. Na het legen van de bak, nemen de onderzoekers contact met u op over de wijze waarop het geld overgemaakt kan worden. Bij inleveren van meerdere zakjes, wordt het gewicht bij elkaar opgeteld en het bedrag in een keer overgemaakt. Er is geen limiet gesteld aan het doneren van het aantal zakjes. Het ras van de hond is ook niet belangrijk. Uitwerpselen van andere diersoorten zijn niet bruikbaar in dit onderzoek.