Vrijheidswandeling Swifterbant

Persbericht: de vrijheidswandeling Swifterbant /graffity platen
Marcia Stienezen 26-04-2021

Vrijheidswandeling Swifterbant

Jeugd en jongerenwerk Swifterbant, Bouwslim, Jan van Weerden en het 4 mei Comité Swifterbant organiseren samen de vrijheidswandeling.

Van 3 t/m 7 mei zijn er langs het pad op De Greente kunstwerken te zien die in de afgelopen maand zijn gemaakt door Swifterbantse jongeren.
Jeugd en jongerenwerker Rasul Beikzadeh vindt het belangrijk zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de jaarlijkse 4 mei-herdenking en  het vieren van de vrijheid. Hij daagde de jongeren uit na te denken wat vrijheid voor hen betekent.
In Chillpoint Swifterbant in de Steiger gingen ze samen aan de slag om dit met graffiti uit te beelden.

Bewoners van Swifterbant kunnen op een eigen gekozen moment deze kunstwerken bekijken.

Na de vrijheidswandeling worden de kunstwerken opgehangen in de jeugdruimte.
“Die ruimte kan wel gepimpt worden” aldus Rasul.

Meer informatie over het maken van de kunstwerken: [email protected]