Woensdag 9 maart 2022 verkiezingsdebat in de bibliotheek te Swifterbant

Woensdag 9 maart 2022 verkiezingsdebat in de bibliotheek te Swifterbant

Om 19.00 uur stroomt de bibliotheek lekker vol met politiek geïnteresseerden uit Swifterbant.

Onder leiding van Piet van der Aar mochten de 8 partijen die meedoen aan de verkiezingen in de gemeente Dronten zich profileren en de discussieleider daagde de partijen uit, wat men de komende 4 jaar wil betekenen voor Swifterbant.

Na een pitch van 2 minuten kon elke partij zich presenteren naar aanleiding wat in hun verkiezingsprogramma staat. Na de pitch mocht men reageren op de stelling “wat wenst uw partij de komende 4 jaar in Dronten en concreet in Swifterbant te bereiken”.

De SP wil het sentiment weg nemen dat Swifterbant zich achtergesteld voelt en wil eerlijk, en transparant nieuw beleid maken en onderwerpen die daar bij spelen zijn groeien, sportvoorzieningen en verkeersveiligheid in het centrum.

LD wil zich inzetten voor de verkeersveiligheid, de bibliotheek gebruiken als ontmoetingscentrum, voor een scholeneiland, aandacht voor het zwembad en werkgelegenheid scheppen door nieuwe bedrijven aan te trekken op het industrieterrein.

VVD wil dat de mensen fijn wonen in Swifterbant en samen met het college en de burgers uit Swifterbant kijken wat uit de dorpsvisie van Swifterbant te realiseren is. Swifterbant moet gastvrijheid uitstralen voor nieuwe bewoners en er zou aandacht moeten komen voor openbare toiletten.

D66 vindt dat groeien nodig is om te leven, de voorzieningen op peil te houden en voor de jeugd een jeugdhonk of chillpoint zou moeten komen. Zo moet er ruimte komen voor gesprek wat betreft de paardenweiden in Swifterbant-Zuid en de functie van de Steiger.

CDA pleit voor een integrale visie voor Swifterbant en zaken die daar in spelen zijn: sportzaal, Hoeksteen, betaalbaar wonen, dorpsvisie, uitbreiding Swifterbant-Zuid en daarna, JOP en belangrijk dat de gemeente regie neemt, het heeft allemaal te lang geduurd.

PVDA pleit voor woningbouw en daarbij noodzakelijke infrastructuur. De PVDA een stedenbouwkundige visie voor Swifterbant waarin een integraal beeld naar de toekomstige ontwikkeling van het dorp wordt geschetst. Er is nu te weinig samenhang tussen de plannen. Daarbij zou de door dorpsbelangen opgestelde visie de kaders moeten bieden.

GL belangrijk dat de inwoners met plezier in Swifterbant wonen en vraagt aandacht voor sociale thema’s, belangrijk is dat Swifterbant zeggenschap houdt over hun dorp, en vraagt ook aandacht voor zwerfvuil.

CU pleit voor bouwen en verbinding leggen bij voorzieningen, zorg in de buurt, samen opgroeien, veilig naar school. Aandachtspunten voor de komende 4 jaar scholeneiland en een vuurwerkverbod maar wel een vuurwerkshow.

Na de stellingen werd door de aanwezigen aandacht gevraagd voor de windmolens wat betreft de volksgezondheid. En het weer invoeren van de hondenbelasting en de inkomsten te gebruiken om preventieve maatregelen te nemen om de overlast van huisdieren te verminderen.

Allemaal goede wensen voor Swifterbant, maar wat opviel is dat na het indienen van ideeën of initiatieven het te lang stil blijft vanuit ons huis van de gemeente Dronten en dat initiatieven vanuit de inwoners nauwelijks werden gehonoreerd. Voorbeelden daarvan waren het MFC, de opwaardering van het zwembad en de wandelroute rond het dorp. Zelfs de gespreksleider kon over dit onderwerp niet afzijdig blijven, dus het werd een levendige discussie.

Ondanks dat het een discussie was over de toekomst van Swifterbant kwamen actuele onderwerpen ook aan de orde. Swifterbant-Zuid en de paardenweitjes als voorbeeld van het niet luisteren naar Dorpsbelangen, het gevoel dat de inwoners er voor het gemeentehuis zijn in plaats van het gemeentehuis als dienstverlener aan de bevolking.

De kandidaat raadsleden vroegen begrip dat er keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld moeten worden. Alle partijen hebben participatie hoog in het vaandel. Hoe dat moet worden ingevuld werd niet duidelijk en zal van het thema afhangen.

Het is een suggestie aan Dorpsbelangen om eenzelfde avond over 2 jaar te houden en niet alleen een week voor de verkiezingen.