Uitnodiging algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Swifterbant

Op 12 maart a.s. organiseert het bestuur van de Algemene Vereniging van Dorpsbelangen de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt plaats in De Hoeksteen in Swifterbant.
Op de agenda de resultaten van de vereniging die in 2018 behaald zijn, maar ook de onderwerpen die in 2018 behandeld zijn, zoals het MFC en de zorgen omtrent het winkelgebied in het dorp. Tevens worden de resultaten en activiteiten van De Klokbeker besproken.

Ook wordt er vooruitgeblikt naar de plannen voor dit jaar. Zo is pas geleden bekend geworden dat de subsidiëring voor het Fit-Lint toegekend is en dit mooie initiatief dus gerealiseerd kan worden in 2019. Er staan weer diverse activiteiten voor 2019 op de planning, georganiseerd door De Klokbeker, waaronder de praalwagenoptocht met Koningsdag. Een oude traditie die in ere hersteld wordt.

Alle leden en inwoners van Swifterbant zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst. De inloop is vanaf 19:30. De plaatselijke schilderclub zorgt voor de creatieve omlijsting in de vorm van een expositie van hun werken. De vergadering duurt tot ca. 22:00, waarna er ruimte is om verder te kijken naar de kunstwerken en na te praten aan de bar.

De complete agenda en de jaarstukken kunt u inzien door op onderstaande documenten te klikken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering
– Notulen ALV gehouden 9-10-2018
Jaarverslag 2018
Jaarverslag De Klokbeker 2018
Stichting Klokbeker jaarrekening 2018