50 jaar oude peren bomen voor Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant

Dorpsbelangen Swifterbant kreeg van de Rotery Dronten de volgende brief. Om het verhaal zo duidelijk mogelijk door te geven, publiceren wij deze brief van 26 -10-2017 in zijn geheel.

Rotary Dronten is voornemens om op korte termijn karakteristieke perenbomen te gaan planten in de dorpen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Deze bomen zijn  karakteristiek door hun vorm en door het feit dat zij horen bij het landschap van de polder bij het deel waarin wij, als inwoners van de gemeente Dronten, wonen. Misschien niet zichtbaar, immers deze bomen staan vaak net buiten de dorpskernen op de percelen van de fruittelers vaak achter hagen die de bomen moeten beschermen tegen weersinvloeden, stonden zij daar jaar in jaar uit, vrucht te geven en productief te zijn . In de winter prachtig vanwege hun grillige vorm, (die doet denken aan de zo begeerde olijfbomen, vaak door mensen zeer duur betaald en niet passend in ons klimaat), in het voorjaar prachtig vanwege de bloesem en in de zomer productief door het rijpen van de peren die in het najaar geoogst worden en hun weg vinden naar groenteman en supermarkt. Dat is het moment waarop u, indirect, de boom ontmoet. Terwijl ons leven zijn gang ging, gaven deze perenbomen 50 jaar lang vruchten. Deze bomen zijn tot erfgoed verworden maar dreigen te verdwijnen. Fruitteler Huijsmans die met liefde zijn bomen verzorgt moet constateren dat de opbrengsten verminderen van het deel waarop de 50 jaar oude bomen staan en dat er gerooid zal moeten gaan worden. De fruitteler gaat dat aan het hart want het was zijn vader die de bomen destijds op deze percelen plantte en waar hij als jongen met deze bomen opgroeide, ze werden groot, net als hij, en juist dit deel moet hij gaan ruimen voor nieuwe, jonge bomen die de productiviteit zullen halen die nodig is voor een fruittelers bedrijf. In samenspraak met landschapsarchitect Erwin Zwaan rijpt er een plan om de bomen in onze dorpen een plek te geven en op die manier een stuk erfgoed van de polder te behouden. Rotary Dronten ziet de geweldige kansen van het plan en voelt er verbondenheid mee: Rotary zelf bestond afgelopen zomer 50 jaar (weet u nog: de Haringparty!), de Meerpaal vierde 50 jaar bestaan, het karakter van de dorpen kan vorm krijgen en zich onderscheiden door iets wat  in andere dorpen niet te zien is, bomen kunnen tevens geplant worden op plekken waar mensen minder kans hebben op gezonde voeding en fruitteelt wordt op deze manier geïntegreerd in de dorpen waarbij de oude bomen een ere plek krijgen.

Om dit plan ten uitvoer te brengen wil Rotary zich committeren, ten dienste staan en zich hard gaan maken en inzetten voor de organisatie en het ten uitvoer brengen van het plan dat logistiek het een en ander vergt, immers, het zijn prachtige maar ook dikke bomen met zware stammen. Community Service voorzitter Fenette van Zwieten denkt dat de operatie mogelijk moet zijn; fellowship en dienstbaarheid aan de samenleving van de gemeente Dronten is juist een van de kernwaarden waar Rotary voor staat. Met elkaar, kennis, enthousiasme en (zwaar) materieel zal het de Rotarians gaan lukken om het idee te verwezenlijken. De gemeente Dronten heeft, in de persoon van Jouke de Jong, zijn medewerking toegezegd bij het snoeien van de bomen gedurende de jaren die volgen, dit is een geweldig aanbod van de gemeente want door deze ‘ gift’ heeft het plan ook op de lange duur bestaansrecht. Perenbomen van 50 jaar oud een plek geven in de dorpen van de gemeente Dronten.

Rotary Dronten

Wat een prachtig aanbod: Dorpsbelangen Swifterbant heeft inmiddels contact opgenomen met Rotary Dronten en de Gemeente Dronten om gezamenlijk met de inwoners van Swifterbant  een prachtige plek(ken) te vinden waar deze peren bomen geplant kunnen worden.

Hoeveel bomen er in Swifterbant geplant kunnen worden, moet uiteraard onderzocht worden.

Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant