Afscheid van Douwe Kuperus & Ger Snel

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Swifterbant is er afscheid genomen van Douwe Kuperus als vice voorzitter en van Ger Snel als penningmeester.

Douwe Kuperus

Zij hadden op de algemene ledenvergadering in april al hun vertrek aangekondigd, maar waren bereid om hun werkzaamheden voort te zetten totdat er een nieuw bestuur benoemd zou zijn.

 

Ger Snel

 

Sandra Nobel overhandigde hen namens de vereniging Dorpsbelangen Swifterbant een waardebon als dank voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.
 
 

Francisca Wubben ( Kascommissie) heeft het advies aan de ledenvergadering gegeven om decharge te verlenen en dit is met applaus bevestigd.

Beide heren hebben zich met grote ijver ingezet voor de vereniging de afgelopen jaren. Tijdens hun periode speelden er vele zaken die het dorp in beroering brachten.

De kwestie waar er nieuwe woningbouw moest worden gepland heeft veel energie gekost en discussie in het dorp teweeg gebracht.

Maar het plezier in het vrijwilligerswerk en het gevoel om nodig te zijn voor het dorp overheersten bij Douwe en Ger als zij terugkijken op de afgelopen periode.

Douwe en Ger, nogmaals bedankt en tot ziens bij de volgende manifestatie in het dorp.

Namens het bestuur van