Aan de wandel in het dorp

Corona heeft veel nare dingen meegebracht. Maar heeft er ook voor gezorgd dat organisaties andere manieren zijn gaan bedenken om met elkaar in overleg te kunnen gaan.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant heeft de goede gewoonte om in gesprek te gaan met leden van de gemeenteraad maar door drukte en corona is dit er de laatste tijd bijna niet van gekomen.

Na de uitnodiging van een van de politieke partijen uit de gemeenteraad voor een hernieuwde kennismaking, is dan ook het idee ontstaan om ook weer met alle andere partijen een gesprek aan te gaan.

Niet binnen, in een vergaderzaaltje, zoals voorheen gebruikelijk was. En niet tijdens de normale werkweken. Maar buiten, in het dorp, tijdens de komende zomervakantieweken.

Tijdens een wandeltocht langs onderwerpen die spelen in het dorp, om zo op een “lichtvoetige” manier weer van gedachten te wisselen over al deze onderwerpen. Wat speelt er, wat heeft Swifterbant nodig, waar kunnen we elkaar vinden en versterken.

De eerste afspraken zijn al gepland. Wij verwachten dan ook boeiende gesprekken.