Aankondiging Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen Swifterbant

Hierbij nodigt het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering in de Hoeksteen van Swifterbant op maandag 17 oktober 2022.

Inloop v.a. 19.30 uur, start 20.00 uur.

De agenda en de jaarverslagen van Dorpsbelangen Swifterbant en de Klokbeker, kunt u vanaf maandag 10 oktober terugvinden op www.dorpsbelangenswifterbant.nl/documenten.

Voor wie geen computer heeft zullen er vanaf maandag 10 oktober exemplaren af te halen zijn in de bibliotheek. Ook de 17e zullen er exemplaren beschikbaar zijn in de zaal.

Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden indien u aanwezig wilt zijn bij onze vergadering.

Dit kan via [email protected].

* Toegang is alleen voor leden.

* Dit jaar zullen er helaas geen thema’s op de agenda staan.

* Bij binnenkomst vragen wij u om naam en telefoonnummer te noteren op de presentielijst.

Na het sluiten van de vergadering kan er nog even nagepraat worden onder het genot van een consumptie.