Rotondes

De provincie heeft de inrichting van de Rotondes aan de Tarpanweg-Dronterringweg en De Kolk-Dronterringweg bekend gemaakt. De tekeningen zijn inmiddels te bekijken in de ramen van de bibliotheek. 
Rotonde tekening 1    Rotonde tekening 2

Tijdens de overlegsessies met bewoners van Swifterbant zijn veel ideeën naar voren gebracht. Helaas waren deze niet allemaal uitvoerbaar, maar het resultaat mag er zijn.

De uitvoerder is afgelopen week begonnen met de inrichting.
Er is bewust voor het najaar gekozen, omdat dit het plantseizoen is voor de bomen die op beide rotondes zullen komen staan. Uiteraard zullen we nog wel even geduld moeten hebben voor het geheel een beetje is opgebloeid.

Programma zal binnenkort bekend gemaakt worden. De feestelijke opening van de rotondes staat gepland op woensdag 20 december om 11.00. Iedereen is van harte welkom!
Het programma zal binnenkort bekend gemaakt worden

 
Nu de oude kruisingen vervangen zijn door rotondes staat een ding vast, de verkeersveiligheid is hiermee enorm vooruit gegaan.  Nu nog even afwachten of het ook een stuk mooier wordt, maar daar hebben wij afgaand op de tekeningen het volste vertrouwen in.

 
Bestuur Dorpsbelangen Swifterbant.