Sloop panden op het industrieterrein Spelwijk!

Omdat er veel onrust is in het dorp over de sloop van een aantal industriepanden op het industrieterrein De Spelwijk, heeft Dorpsbelangen al een aantal malen aan de gemeente gevraagd hier actie op te nemen.
Op woensdag 15 november is er in overleg met de Gemeente opnieuw om een update gevraagd.

De update die gemeente Dorpsbelangen heeft gegeven is als volgt:
Het puin opruimen en sloop in de Spelwijk is besproken door Nico Verlaan met de eigenaar van het panden welke gesloopt worden. De startdatum van sloop kan opgelegd worden, maar het tempo waarin een gebouw gesloopt wordt niet. Er is geconstateerd dat de eigenaar maandag 13 november de sloopwerkzaamheden heeft hervat. I.v.m. het aanwezige asbest controleert OFGV dagelijks op het naleven van de regels.

Tijdens het overleg met de gemeente kwam ook een mail te sprake, welke was gestuurd aan Dorpsbelangen Swifterbant .

De inhoud van de mail was: Er zijn kinderen die op het puin en in de panden spelen. Er zijn wel hekken om het terrein gezet maar hier gaat de jeugd heel gemakkelijk tussendoor. Een van de jongeren is ernstig ten val gekomen en met botbreuken in het ziekenhuis terecht gekomen.

Dorpsbelangen heeft toegezegd om  samen met de omwonenden de voortgang nauwlettend in de gaten te houden.

Het bestuur Dorpsbelangen Swifterbant

Stand op 18 november 2017
Stand op 1 december 2017