Avondvierdaagse Swifterbant 2020

De avondvierdaagse van Swifterbant 2020 staat gepland voor 12 tot en met 15 mei 2020
Op dit moment is nog niet duidelijk of de vierdaagse door kan gaan.
Uiteraard volgen wij de richtlijnen van de overheid en de nationale wandelbond.

Streven.
Indien de kinderen weer naar school gaan en we krijgen toestemming van de overheid, streven we er naar de Avondvierdaagse door te laten gaan.

Inschrijvingen.
De basisscholen hebben de uitnodiging om in te schrijven ontvangen. De school zelf beslist of ze op dit moment doorgaan met de inschrijving of niet. We blijven in contact met de basisscholen in Swifterbant. De inschrijving van onze individuele lopers stellen we uit. Nadere informatie hier omtrent volgt zodra wij meer weten.

Organisatie.
De meeste sponsoren zijn benaderd en hebben toegezegd weer mee te doen. Net zoals de vele vrijwilligers die de versnaperingen uitdelen.
De muziekgroepen van Amor Musae en dweilorkest de Valkeniers hebben toegezegd bij de inhaaltocht op vrijdag weer muziek te maken. EHBO is gevraagd. Routes zijn vastgesteld. Vergunning is binnen. Dorpsbelangen Swifterbant staat achter ons en we kunnen snel schakelen als we van start mogen. Tot die tijd, geniet van het weer en volg voor het laatste nieuws onze facebookpagina.

Jeugd van Swifterbant!

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord zijn wij bezig een JOP te plaatsen! (Jongeren Ontmoetings Plaats)

Namens de commisie jeugd nodigen wij de jeugd van swifterbant uit om maandag 9 maart naar De Steiger te komen om 19:30 uur.

Heb je leuke ideeën?

Heb je advies of wil je iets specifieks bij de JOP? Maak dit bespreekbaar en kom langs om hier over in gesprek te gaan!

Onder genot van een colaatje beantwoorden wij al jullie vragen!

Alle jongeren tussen 15-25 jaar zijn welkom!

Misha Wagemans

Jeugd Swifterbant wil ontmoetingsplek voor jongeren

Zaterdagavond 29 februari 2020 heeft de commissie jeugd een barbecue georganiseerd in de brandweerkazerne Swifterbant. Na de geslaagde pizza-sessie vanuit de gemeente hebben zij Burgemeester Geffen, wethouder Van Bergen en beleidsadviseur Martin Veldwijk  uitgenodigd voor een tegenbezoek.

De jongeren van Swifterbant zijn graag samen, zoeken elkaar op, zijn vrienden van elkaar, maar dit zijn niet degene die de afgelopen maanden vandalisme hebben gepleegd. 99,9% van de jeugd uit Swifterbant is van goede wil. En het is als vervelend ervaren dat het vandalisme verweten wordt aan alle jongeren van Swifterbant. De Commissie jeugd heeft zichzelf als doel gesteld om dit voor het voetlicht te brengen en wil daarnaast samen met de gemeente kijken of er mogelijkheden zijn om een eigen Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) te realiseren, ergens buiten het dorp waar de kans op overlast zo klein mogelijk is.

Samen met de burgemeester hebben ze onderzocht wat de mogelijkheden zijn, wat hiervoor nodig is en welke verwachtingen zij over en weer van elkaar hebben. Er is afgesproken dat de jongeren met een plan komen, deze toetsen bij de jeugd van Swifterbant en zorgen dat er draagvlak komt bij het dorp, de jeugd en andere belanghebbenden.

Het doel is om voor de zomervakantie van 2020 een JOP te realiseren op een nader te bepalen plaats die weinig overlast geeft voor de omgeving.

Ingekomen vanuit het Dorp

Voorjaarsdag in Het Pluspunt  in Swifterbant

Op 20 maart houden we onze  inmiddels traditionele voorjaarsdag. Om half tien is de zaal open en is er koffie en thee.
Het programma begint om tien uur. Om half één is er een lichte lunch en om twee uur komt de heer Bakker uit Urk een  conference over ouder worden.

 Het ochtendprogramma  bevat een keus uit vier activiteiten:
1. Boetseren onder leiding van Sjaan Baarda en Corrie Nooren.
2. Bewegen onder de deskundige  leiding van Petra Indrise.
3. Bloemschikken wordt begeleid door Ada van der Mey.
4. Schilderen  geschiedt onder de inspirerende leiding van Jan Reijmerink.

Om half één is er een lichte lunch: een kop soep en belegde broodjes.

Ons middagprogramma wordt deze keer verzorgd door de heer Jaap Bakker uit Urk. Hij heeft op zijn eigen humoristische manier een mooie conference over ouder worden.

We verwachten dat het einde van de middag omstreeks vier uur zal zijn.

Als u wil deelnemen moet u zich opgeven. Daarvoor ligt er een lijst in Het Pluspunt. U kunt daarop aangeven aan welke activiteit u wil deelnemen en of u gebruik wil maken van de lunch. Graag voor 16 maart. 

De kosten voor deze dag bedragen € 5,00.

Positief nieuws – 15 januari 2020

Naar aanleiding van de vernielingen en onrust van afgelopen periode in Swifterbant is een aantal inwoners in gesprek gegaan met het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant.
Hieruit is een nieuwe commissie voortgekomen. De Commissie Jeugd.

Drie jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar hebben zich aangesloten bij deze commissie. Verder drie volwassen bewoners van uit het dorp, allemaal met opgroeiende kinderen en samen met enkele bestuursleden zijn zij gestart met een brainstormsessie in de Steiger.
En deze brainstormsessie heeft direct zoveel positieve plannen opgeroepen, dat de commissie dit ook direct om is gaan zetten in daden.

De burgemeester heeft een aantal maanden geleden de jeugd uitgedaagd om zelf met een goed plan te komen voor bijvoorbeeld een feest en dit leek in eerste instantie niet haalbaar voor de betreffende groep jongeren. Maar nu deze commissie in het leven is geroepen lijkt dit wel haalbaar. En daarom heeft de commissie de rollen omgedraaid.
Zij hebben burgemeester Gebben uitgenodigd voor een winterbarbecue in het dorp. Tijdens deze barbecue willen zij zich als commissie aan de burgemeester voorstellen en hem bijpraten over de stand van zaken. Dit willen zij doen op een ludieke locatie. Het pleintje bij de brandweerkazerne.

Burgemeester Gebben verkent Swifterbant op de fiets: „Charmes, kansen en uitdaging laten zien”

Samen met enkele bestuursleden van Dorpsbelangen Swifterbant is burgemeester Jean Paul Gebben maandag op de fiets door Swifterbant gegaan. „Het doel van deze sportieve ontmoeting met het dorp was om aan burgemeester Gebben de charmes, kansen en uitdaging van Swifterbant te laten zien”, aldus Dorpsbelangen, „En dat is gelukt!”

Om het volledige artikel in de Drontenaar te lezen klikt u hier.