AED geplaatst in de Granietstraat

Het initiatief van Geertje van der Schouw werd op 30 september beloond met het plaatsen van een AED Apparaat (Automatische Externe Defibrilator).
Tijdens een buurtfeestje (helaas was het weer niet al te best) werd onder belangstelling van vele buurtbewoners het AED apparaat aan de woning in de Granietstraat bevestigd.
Het apparaat is het derde vrij toegankelijke apparaat in Swifterbant.

De vrij toegankelijke apparaten hangen nu:
Bij de Algemene tennisclub Swifterbant op het sportpark.
Bij het gezondheid centrum De Schelp en nu dus ook in de Granietstraat.
De overige apparaten hangen binnen bij:
De supermarkt van Deen, in het Kerkcentrum De Hoeksteen en bij de voetbal vereniging Swift ’64.
Het is mooi dat de sponsor “Rabobank “ aan dit initiatief heeft meegewerkt.
De presentatie en de hele dag werden gesponseerd door: Weevers, 4Fun, timmerbedrijf van Veen, de Meiden en Deen. Alle sponsors hartelijk dank.

Maar nu zou er eigenlijk nog eens een demonstratie moeten worden gehouden in de Hoeksteen.
Waar dan ook alle volwassen inwoners van Swifterbant naar toe zouden moeten komen om te leren hoe een dergelijk AED apparaat nu eigenlijk werkt.
Maaike Hulsebosch geeft trainingen dus misschien kan er avond worden georganiseerd.

De dank van de bewoners van Swifterbant gaat uit naar de straat vereniging van de Granietstraat maar vooral naar Geertje van der Schouw voor haar Initiatief.
Swifterbant is een stukje veiliger geworden.

Burendag in Swifterbant

Op vele plaatsen in Swifterbant is Burendag gevierd. Aan het initiatief van het Oranje fonds is ook dit jaar weer door veel buurten in het dorp gehoor gegeven.
Het weer was geweldig, dus niets stond een leuke Burendag in de weg.

Dit jaar hield Dorpsbelangen Swifterbant ook een Burendag op de Zuidsingel. Alle dorpsbewoners waren uitgenodigd om een gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken. Voor alle leden van de vereniging stond een zakje met tulpenbollen klaar, als dank voor hun jarenlange steun. En dat jarenlange steun niet niets is, blijkt wel uit het feit dat er leden gekomen zijn die al meer dan 48 jaar lid zijn.

Het weer was geweldig en de medewerking van horecagelegenheid De Meiden en de bloemenspeciaalzaak Bloem & Thuis was ook super. Aan de oproep om gezellig even de Swifterbantse zaken door te nemen en gelijk kennis te maken met de aankomende nieuwe bestuursleden van de vereniging werd heel goed gehoor gegeven. Meer dan 150 mensen hebben genoten van de koffie en thee of limonade. Heel veel zaken werden doorgenomen: Het toekomstige MFC, nieuwe woning locaties, de situatie van het industrieterrein de Spelwijk, aanbod van de winkels en de situatie rondom het kerkgebouw de Hoeksteen etc. etc. Kortom alles wat er zoal leeft in het dorp is aan de orde gekomen.

Ook werden er nieuwe bewoners en leden verwelkomd Zij kregen het fantastische boek “50 keer Swifterbant van Zichtbord tot bloemzoom” van Fokke Bakker cadeau (wat een fantastisch goed boek is dit trouwens, een aanrader voor iedereen). Ook werden er nog enkele raadsleden van de gemeente Dronten gespot en ons contactpersoon van de Gemeente Dronten Inge van Goch was aanwezig met een 2 tal medewerkers.

De medewerkers van de bibliotheek waren aanwezig met een info tafel. Er werd life muziek gemaakt. En dat de bollen goed gebruikt werden bleek op de Burendag van het Plankenpad. De bollen werden daar direct nog dezelfde dag in de grond gestopt. Kortom een geslaagde Burendag voor heel veel buurten, maar zeker ook voor Dorpsbelangen Swifterbant. Hopelijk komen er ook op 9 oktober ook weer veel leden naar de extra algemene Leden vergadering in de Hoeksteen. Hartelijk dank aan alle bezoekers en medewerkers voor deze geslaagde Burendag. Namens het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant

Bestuur Dorpsbelangen compleet!

Na een periode waarin het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant niet compleet was, hebben zich naar aanleiding van de oproep in de afgelopen leden vergadering en door middel van publicaties in de media 4 nieuwe kandidaten gemeld.

Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant is dan ook erg blij om te melden dat wanneer de ledenvergadering de voordracht van deze kandidaten goedkeurt er weer een compleet bestuur is van 7 personen.

Het bestuur zal dan bestaan uit de 3 al gekozen leden:
Petra Indrisie – Trudy Scheepers – Sandra Nobel.
En de 4 kandidaat leden:
Aleida Egberts – Sandra Cryns – Inge Schaft – Co Hermans

De doelstelling van het nieuwe bestuur is:
Opkomen voor de belangen van alle inwoners van Swifterbant!
Zij hopen dit te doen in een goede harmonie met de Gemeente Dronten en andere instellingen.

Tevens willen wij de aftredende leden Douwe Kuperus en Ger Snel heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet en doorzettingsvermogen om toch in de afgelopen moeilijke periode de belangen van de inwoners van Swifterbant op allerlei terreinen te behartigen.
Om alle benoemingen zo snel mogelijk te realiseren schrijft het bestuur een extra leden vergadering uit:

Datum: 9 oktober

Locatie: Kerkcentrum De Hoeksteen – Poort 19- Swifterbant

Aanvang: 20.00
Inloop vanaf 19.30

Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

 

Dorpsbelangen Swifterbant nodigt op 23 september de buren uit

Dorpsbelangen Swifterbant nodigt op 23 september zijn buren uit.
Burendag leek Dorpsbelangen een mooie dag om weer eens in contact te komen met alle mensen en organisaties die een rol spelen in het dagelijks leven van Swifterbant.

Daarom zijn alle vrijwilligers van het dorp, winkeliers en hun medewerkers, medewerkers van de bibliotheek, gezondheidscentrum en tandartspraktijk, leden van de kerken en sportclubs, collectanten, jongeren, ouderen en buren uitgenodigd om op 23 september van 14.00u tot 16.00u bij ons op de koffie te komen. En natuurlijk ook alle Leden van Dorpsbelangen zelf.

Naast een kopje koffie en een goed gesprek is er ook nog een gratis aardigheidje voor de leden, als dank voor hun jarenlange steun aan onze vereniging.
Dus kom allemaal op 23 september van 14.00 tot 16.00 dan kun je gelijk kennis maken met de nieuwe kandidaat leden.
Ook is er gelegenheid om iets te schrijven in het grote wensen boek
Locatie winkelcentrum Swifterbant aan de Zuidsingel.

Wandeling in en om Biddinghuizen.

Op vrijdag 10 maart heeft Het Pluspunt uit Swifterbant een wandeling gemaakt in en om Biddinghuizen. We hebben genoten van een deel van de beeldenroute in het dorp en van de parkachtige inrichting van het groen om het dorp. Daarbij is de begeleiding van mevrouw Schrijer van groot belang geweest. Daardoor hebben we veel meer gezien dan alleen enkele beelden en bomen.

We kwamen in Biddinghuizen aan bij een van de oudste gebouwtjes van het dorp: een trafohuisje. Het werd gebouwd in 1963 en door de kunstenaar Josum Walstra beschilderd in 1978. De kunstenaar heeft duidelijk met de decoratie een relatie willen leggen met de polder. Het staat voor Het Koetshuis. Waar onze wandeling begon.                      

Van daar liepen we om het Koetshuis heen. Aan de zijkant staat in het gazon het beeld Spelende Kinderen uit het jaar 1965 van Derk Holman. Het heeft op een schoolplein gestaan als speelobject. Daar was het niet tegen bestand. Het beeld heeft een zachte kern met eromheen een kunsthars. Het is gerestaureerd en voor de school neer gezet. In 2014 is het bij het Koetshuis geplaatst zodat iedere voorbijganger er van kan genieten.

We lopen tussen de huizen door richting het kanaal. We zien hoe de huizendoor het gebruik van verschillende kleuren steen een mooi geheel vormen. Even verderop zien we een beeldje. Het Boomvrouwtje van Ybe van der Wielen, geplaatst in 1970. Het beeld is uit harde Franse kalksteen gehakt. Het verbeeldt een sterke vrouw die als een boom geworteld is in de grond van de polder.

We lopen verder en komen bij het kanaal. Het is erg breed omdat schepen hier moesten kunnen draaien. De kade is strak afgewerkt en de architecten hebben hun best gedaan er een dorpsaanzicht te creëren. Zo ontstaat een mooi geheel zowel vanuit het dorp als vanaf de doorgaande weg Dronten Harderwijk. Het gebouw Almeria staat als een wachter in dit hele plaatje. Daar begint ook het parkachtige groen gebied aan de buitenkant van het dorp.

Dan komen we bij het gedeelte natuur. We lopen op een pad met bomen en gazon. Onder de bomen zien we de eerste groene voorjaarsplanten, o.a. daslook, een uiachtige ook in de smaak van de bladeren. We zien bomen in bloei staan. Der eerste is de Abeel. We kennen de sliertjes van de hazelaar . Ook de Abeel heeft zulke maar dan in rood. In het gazon zien we het volgende beeld: Dr kunstenaar. Het is een bronzen beeld gemaakt door Nel van Lith en geplaatst in 2002. Het beeld is een uitdrukking van genegenheid, verantwoordelijkheid en tioewijding. De kom in de handen van xde gebogen figuur heeft op de bodem een gezicht. De kunstenaar kijkt met aandacht. De licht gebogen houding drukt toewijding uit. Het is een abstract beeld met gladde zachte lijnen en vormen.

Wij lopen verder. We zien de hazelaar in voorjaarstooi. De mannelijke bloemen kennen we allen. De vrouwelijke, kleine rode puntjes op de tak, zien we nu ook. We zien het eerste blad van de vlier. En we zien korstmossen. Mevrouw Schrijer vertelt wat dat voor verschijnsel is. We lopen verder en komen langs het dierenparkje en de scouting. Dan wordt het wat meer bosachtig. We zien meer tekens van het voorjaar : bloei van de groene kornoelje, enkele vroege paddenstoelen. We horen verschillende vogels. Speciaal is dat de specht zich laat horen. Ook de zanglijster geeft acte de presence.

Verderop in het bos zien we tekenen van bosvarkens. Omdat deze naam niet algemeen gebruikt wordt en bekend is , legt mevrouw Schrijer uit dat deze op twee benen lopen en her en der in het bos rommel achter laten. We zagen zowaar een geel van het rood pingpong balletje liggen. Dat bleek echter de zeer zeldzame rode kelkzwam te zijn. Hier in Flevoland komt hij voor en verder in Nederland zijn er nog twee plaatsen. Dan komen we langzaamaan weer in het dorp.We zien de ruimte overal en we horen het verhaal over de vier flats , die een groot vierkant vormen waar het dorp door gemarkeerd wordt vanuit de lucht. Ook de kerk De Voorhof, is een kenmerkend gebouw aan de ingang van het dorp. Op de hoek van de straat bij het winkelcentrum zien we nog een beeld staan uit 1987 van Francien Valk. Het verbeeld een vrouw die een kind tegen zich aan houdt. Ze heeft haar blik gericht op de weidse vlakte en haar armen beschermend om het kind gehouden.

We zijn dan terug bij het Koetshuis. We genieten daar van een lekkere kop koffie waarna we weer huiswaarts keren.

We hebben genoten van een heerlijke wandeling en het voorjaar ervaren. Dat is zeker door de inzet van Mevrouw Schrijer, waarvoor hartelijk dank.

Klokbeker volledig nieuw bestuur

De Klokbeker is de evenementenstichting van Swifterbant. Werkgroepen organiseren fantastische feesten, evenementen en activiteiten. De stichting financiert deze (deels) en zorgt voor een goede afstemming. Daarnaast beschikken zij over vele materialen, vrijwilligers, verkeersbegeleiders en kennis over bijv. vergunningen en dekking van een evenement.

De nieuwe bestuursleden hebben ervaring in de de organisatie en zijn echte Swifterbanters. Dennis van der Zee, Gerhardus de Vries, Marian Huizing, Berrie Huizing en Vincent Speur zijn de bestuursleden en Dorpsbelangen wenst hen veel succes en vooral plezier in hun nieuwe functies. 

Hoe staat het er voor met het MFG Swifterbant?

Oeverwal

 

Zoals u vermoedelijk wel weet zijn wij als stichting de Oeverwal samen met de beide kerken al langere tijd bezig met het mogelijk maken van nieuwe accommodaties op de plaats van de Hoeksteen. Het plan bestaat uit een Multi Functioneel Centrum (MFC) waarin vele activiteiten worden ondergebracht die nu nog in het Pluspunt, de Bibliotheek en de Hoeksteen plaats vinden. Verder bestaat het uit koop- en huurwoningen.

Aanbesteden
Financiering voor het MFC was al langere tijd rond. Voor de koopwoningen was een projectontwikkelaar/bouwer gevonden. Alleen de financiering van de sociale huurwoningen moest nog worden geregeld. Dit is in mei dit jaar gebeurd. Toen besloot de gemeenteraad van Dronten om 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor sociale woningbouw te Swifterbant. Het plan kon daarmee doorgang vinden met één extra voorwaarde: Het plan moest in zijn geheel aanbesteed worden.

Eind augustus is een adviesbureau geselecteerd. Dat bureau gaat ondersteunen bij de voorbereidingen voor de aanbesteding. Het bestuur van Stichting de Oeverwal is intensief betrokken geweest bij de selectie. Inmiddels hebben de eerste gesprekken over de te volgen werkwijze plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2017 moet er een overeenkomst met een ontwikkelaar/aannemer liggen.

Eisen en wensen
In aanloop naar de aanbesteding worden de toekomstige eigenaren van de onderdelen van het MFG intensief betrokken. Het gaat hierbij om de gemeente, de kerken en de Oeverwal.
Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat een globaal programma van eisen werd opgesteld. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en ook inzichten kunnen zijn veranderd. Daarom worden de toekomstige huurders en gebruikers de komende weken door De Oeverwal benaderd om hun gebruikerseisen- en wensen (nogmaals) te formuleren. De Meerpaal zullen wij om informatie vragen over hun (welzijns-) activiteiten.

Staat u op de gebruikerslijst?
De Oeverwal heeft een lijst van toekomstige gebruikers, maar is die volledig? Daarom vragen wij u, wanneer u half oktober nog niets van de Oeverwal gehoord heeft, contact op te nemen met de secretaris van de Oeverwal, de heer Bax ([email protected]).

 

 

Opening seizoen Pluspunt

Opening Nieuwe seizoen

pluspuntPluspunt Swifterbant houdt een startdag op 23 september 2016
In het Pluspunt
Voor alle belangstellenden
Het begint om 14.00 uur
In de middag draaien we een film
Daarna gaan we gourmetten.
Kosten € 11,50 per persoon
Zaal open om 13.30 uur

Vooraf inschrijven in het Pluspunt op de lijst is noodzakelijk
Volledig programma klik hier